Fritidsinteresser

Frivillige lever af lyst og dør af pligt...Dronepilot i TrekantBrand

Jeg er frivillig dronepilot i Droneberedskabet i TrekantBrand. Droneberedskabet består af uddannede dronepiloter, der leverer ledelsesstøtte til operationscheferne, indsatsledere og holdledere.


Droneberedskabet kan indsættes med kort varsel for at give overblik over et indsatssted. En af droneberedskabets centrale funktioner er at spotte brandudbredelse ved hjælp af dronens termiske kamera.


Dronen kan også bruges til at få overblik over en røgfanes placering samt retningen for kemisk udslip eller olieforurening på vand.


Endelig kan dronen indsættes i forbindelse med eftersøgninger af personer til lands eller til vands.

Frivillig i "Tøjhuset"

Jeg er frivillig i Fredericias live spillested "Tøjhuset".


Tøjhuset drives 4 fuldtidsansatte også af et korps af ca. 100 frivillige, som får "hjulene til at dreje rundt".


Der er mange gode oplevelser som frivillig - man kommer tæt på de fede bands, ser sjove stand-up og bliver positivt overrasket over musik, som man ikke nødvendigvis ville have gået ud at høre "af sig selv".

Become a volunteer

Let's work together for their  future

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.